Odolejacze


Odolejacze

Odolejacz pasowy i dyskowy

Płynne media technologiczne (w szczególności stosowane do mycia) są zanieczyszczone olejem, emulsją lub innymi substancjami unoszącymi się na powierzchni wody. Usuwanie tych zanieczyszczeń poprawia jakość medium oraz wielokrotnie przedłuża jego żywotność, czyli użyteczność. Proste odolejacze (skimmery) typu PAL i DIK znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu cieczy ustabilizowanej, ponieważ zbierają olej utrzymujący się na jej powierzchni. Takie urządzenia montuje się na krawędzi istniejącego zbiornika.

W pasowym odolejaczu typu PAL dolna rolka jest luźno zawieszona na pasie zbierającym i zanurzona w oczyszczanej cieczy, a górna napędzana silnikiem. Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenie może pracować w różnych zbiornikach, o różnej głębokości i różnej odległości lustra cieczy od krawędzi zbiornika. Zmiana odległości lustra cieczy od krawędzi, pod warunkiem, że luźna rolka jest stale zanurzona, nie wpływa na wydajność pracy urządzenia. Wysokość transportu oleju może wynosić do 2,5 m. Szybkość posuwu pasa (obrotu rolki napędowej) jest regulowana potencjometrem. Od szybkości posuwu zależy dokładność separacji oleju od cieczy - im większa szybkość posuwu tym więcej płynu (wody) jest zabierana przez pas wraz z olejem. Pas może być przystosowany do pracy w temperaturze do 80°C i pH 13-2,5. Wydajność odolejacza PAL-1 wynosi ok. 40 litrów zbieranego oleju na godzinę. Wydajność może być zwiększona przez zamontowanie podwójnych rolek i dwóch pasów na jednej osi napędowej (PAL-2).

W dyskowym odolejaczu typu DIK wydajność pracy zależy od stałości wysokości lustra cieczy. Elementem zbierającym olej z powierzchni jest okrągły dysk stalowy, a przy zmianie odległości lustra od krawędzi zbiornika zmienia się stopień zanurzenia dysku w cieczy. Maksymalna wydajność urządzenia to ok. 5 l separowanego oleju na godzinę. Prędkość obrotowa dysku jest regulowana.

logo-zjg

Zygmunt J. Głuchowski
Kooperacja Przemysłowo-Handlowa
ul. Łódzka 32, 44-164 Gliwice


Klauzula informacyjna
Mapka dojazdowa
Kontakt:

zarząd: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
maszyny do obróbki wibrościernej, testy: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
środki technologiczne: .(JavaScript must be enabled to view this email address); .(JavaScript must be enabled to view this email address); .(JavaScript must be enabled to view this email address)
serwis, części zamienne: .(JavaScript must be enabled to view this email address); .(JavaScript must be enabled to view this email address); .(JavaScript must be enabled to view this email address)
mycie przemysłowe, badanie czystości technicznej: .(JavaScript must be enabled to view this email address); .(JavaScript must be enabled to view this email address); .(JavaScript must be enabled to view this email address)
usługi obróbki powierzchniowej: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
logistyka: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
księgowość: .(JavaScript must be enabled to view this email address)